Cartref

Arth Pompom ydy Persi – Creadur bach fflwfflyd sy’n byw yn y goedwig! Dewch i gyfarfod a Persi yn ei antur gyntaf, ar gael i’w archebu nawr yn y gymraeg!

Persi'r Arth Pompom - ClawrMae Persi moen ffrind, ond yn cael anhawster darganfod rhywun sy’n debyg iddo. Mae e’n borffor ac yn flewog, ac yn dechrau amau mae ef yw’r unig un o’i fath yn y byd! Mae’n sicr nad oes neb yn debyg iddo yn y goedwig lle mae’n byw!

Ar ol i Persi gwrdd â bachgen yn y goedwig, aiff y ddau ohonynt ati i chwilio am ffrind iddo a darganfod bod cyfeillgarwch yn bosibl mewn unrhyw sefyllfa. Os chwiliwch chi’n ddyfal, mae pethau tebyg i’w gweld ymhob man.

Mae Persi’r Arth Pompom ar gael o brif  gyflenwyr gan gynnwys AmazonWaterstonesAlibris, Bertrams, BooksetcGardners, a rhai siopau lleol.

Prynwch NawrISBN: Paperback 978-1-911240-71-6
RRP: £5.99